/ / Statická chyba

Statická chyba

definícia: Statická chyba je definovaná ako rozdielmedzi nameranou hodnotou a skutočnou hodnotou množstva. Skutočnou hodnotou je presná hodnota merania, ktorú nie je možné získať. Preto by sa mala brať do úvahy približná skutočná hodnota merania.

Presnosť je najdôležitejšou charakteristikou nástroja a meria sa s ohľadom na chyby. Prístroj sa považuje za presný, ak je jeho nameraná hodnota v blízkosti jeho skutočnej hodnoty.

Chyby sa vyskytujú hlavne kvôli zlému dizajnua nesprávna údržba systému. Ľudská chyba, systematická chyba a náhodná chyba sú typy statickej chyby. K ľudskej chybe dochádza z dôvodu ľudských chýb, napríklad chyby pri čítaní alebo z dôvodu merania prístroja, atď. Systematická chyba sa vyskytuje v dôsledku chyby prístroja a náhodná chyba je spôsobená nepredvídateľným dôvodom, ako je odchýlka od jedného čítania po iné atď.

Vzorec statickej chyby

Statická chyba je znázornená nižšie uvedeným vzorcom.

statické-error-rovnice-1
Kde δNa = chyba
Nam = nameraná hodnota množstva
NaT = skutočná hodnota množstva

δNa sa tiež nazýva absolútna statická chyba veličiny A.

statické-error-rovnice-2
Kde ∈0 = absolútna statická chyba veličiny A pri meraní.

Absolútna hodnota A neindikujepresnosti meraní. Zvážte napríklad, že chyba A je zanedbateľná, keď meraný prúd je rádovo 1000 A, zatiaľ čo rovnaká chyba A je neznesiteľná, keď je prúd pod meraním 10 Amp.

Kvalita merania je teda zabezpečená relatívnou statickou chybou, t.j. pomerom absolútnej statickej chyby A k ATSkutočná hodnota meraného množstva. Preto relatívna statická chyba je daná hodnotou

statické-error-rovnice-3
Percentuálna statická chyba je daná rovnicou uvedenou nižšie

statické-error-rovnice-4

statické-error-rovnice-5

statické-error-rovnice-6
Ak je absolútna statická chyba malá, znamená to, že rozdiel medzi skutočnou a nameranou hodnotou je malý, ∈ << 1.

Prečítajte si aj: