/ / Form Factor

Formový faktor

definícia: Vyvoláva sa pomer hodnoty strednej hodnoty štvorca k priemernej hodnote striedavej veličiny (prúdu alebo napätia) Formový faktor. Priemer všetkých okamžitých hodnôt prúdu a napätia počas jedného kompletného cyklu je známy ako priemerná hodnota striedavých veličín. Matematicky sa vyjadruje ako

forma-faktor-EQ1

jar.m.s a Er.m.s sú korene stredná hodnota prúdu a napätia a Iav a Eav sú priemerné hodnoty striedavého prúdu a napätia.

Pre prúd, ktorý sa sínusovo mení, je uvedený Form Factor ako

forma-faktor-EQ2

Hodnota Form Factor je 1,11

Existuje vzťah medzi vrcholovou hodnotoupriemerná hodnota a hodnota koreňa znamená štvorcový (R.M.S) hodnotu striedavého množstva. Preto na vyjadrenie vzťahu medzi všetkými týmito tromi veličinami sa použijú dva faktory, a to ako Peak Factor a Form Factor.

Formálny faktor pre rôzne sínusové vlnové tvary sú nasledujúce

  • Pre sínusovú vlnu je to π / 2√2 = 1,11072073
  • Pre polovičnú vlnovú rektifikovanú sínusovú vlnu je to π / 2 = 1,5707963
  • Pre sínusovú vlnu s rektifikovanou vlnou je to π / 2√2 = 1,11072073
  • Pre štvorcovú vlnu sa rovná 1
  • Pre priebeh trojuholníka je to 2 / √3 = 1.15470054
  • Pre pílovitý priebeh je to 2 / √3 = 1,15470054
Prečítajte si aj: