/ Štartovacie metódy jednofázového indukčného motora

Východiskové metódy jednofázového indukčného motora

Na Jednofázový motor nie je samočinne a preto potrebuje pomocprostriedky alebo zariadenia na spustenie jednofázového indukčného motora. Mechanické metódy sú nepraktické a preto sa motor začne dočasne prevádzať na dvojfázový motor.
Jednofázové indukčné motory sú zvyčajne klasifikované podľa pomocných prostriedkov používaných na spustenie motora. Klasifikujú sa podľa východiskových metód.

SPÔSOB SPUSTENIA MOTORA JEDNOTNEJ FÁZY

Rôzne štartovacie metódy jednofázového indukčného motora sú nasledovné: \ t

  • Motor s delenou fázou
  • Motor štartéra kondenzátora
  • Kondenzátor Spustenie kondenzátora Motor alebo motor s dvoma hodnotami kondenzátora
  • Permanentný kondenzátorový kondenzátor (PSC) alebo kondenzátorový motor s jednou hodnotou
  • Motor s tieneným pólom.

Všetky tieto východiskové metódy sú podrobne vysvetlené v samostatných článkoch. Tieto východiskové metódy závisia od dvoch striedajúcich sa polí, ktoré sú vytlačené v priestore a fáze.

Výsledkom týchto dvoch je rotujúce polejednotlivých oblastiach. Toto rotujúce pole reaguje s rotorom klietky, aby poskytlo štartovací moment. Jedno pole je vytvárané vinutím poľa a druhé pomocným vinutím alebo počiatočným vinutím.

Prečítajte si aj: