/ / Riadenie rýchlosti indukčného motora pomocou variabilného riadenia frekvencie

Riadenie rýchlosti indukčného motora pomocou variabilného riadenia frekvencie

Riadenie variabilnej frekvencie je metóda, ktorá sa používa na riadenie rýchlosti. \ tindukčný motor. Synchrónna rýchlosť a tým aj rýchlosť motora môžu byť riadené zmenou napájacej frekvencie. Synchrónna rýchlosť indukčného motora je daná vzťahom uvedeným nižšie.

rovnica 2

EMF indukovaná v statore indukčného motora je daná rovnicou uvedenou nižšie.

rovnica 3

Preto, ak sa zmení napájacia frekvencia, zmení sa aj EMF, aby sa zachoval rovnaký tok vzduchovej medzery. Konečné napätie V1 sa rovná indukovanému EMF E1 ak je pokles napätia statora zanedbaný.

Aby sa minimalizovali straty a vyhli sasaturácia, motor je prevádzkovaný pri menovitom toku vzduchovej medzery. Táto podmienka sa získa zmenou koncového napätia s frekvenciou tak, aby sa pomer V / f udržiaval konštantný na hodnote rýchlosti. Tento typ riadenia je známy ako Constant Volts Per Hertz.

Regulácia rýchlosti indukčného motora s použitím variabilného frekvenčného zdroja teda vyžaduje zdroj napätia s premenlivým napätím. Dodávka premenlivej frekvencie je získaná nasledujúcimi meničmi.

  • Menič zdroja napätia
  • Menič prúdu
  • Cyklo prevodník

Menič prevádza DC napätie na apevné alebo variabilné napätie AC s premenlivou frekvenciou. Cyklo prevodník prevádza pevné napätie a pevnú frekvenciu striedavého prúdu na premenlivú frekvenciu striedavého napätia.

Regulácia variabilnej frekvencie umožňuje dobréprevádzkový a prechodový výkon, ktorý sa má dosiahnuť z motora s indukčnou klietkou. Pohon s indukčným motorom s riadeným cyklickým meničom je vhodný len pre veľké pohony a pre nižšie rýchlosti.

Prečítajte si aj: