/ Transpozícia vodičov

Transpozícia vodičov

definícia: Transpozícia je fyzická rotáciavodiče tak, aby sa vodič presunul do nasledujúcej fyzickej polohy v pravidelnom slede. Transpozícia vodiča vyrovnáva vzájomnú indukčnosť a kapacitu medzi vedeniami. Nepravidelná vzdialenosť medzi vodičom poskytuje komplexnú hodnotu indukčnosti, ktorá robí štúdium komplexu energetického systému. Transpozícia sa vykonáva hlavne v rozvodni a rozvodniach. Cyklus transpozície je znázornený na obrázku nižšie.

transpozícia-of-vodičov

Potreby transpozície

Spôsobuje indukčnosť nesymetrických riadkovpokles napätia, aj keď je napätie v rovnovážnom stave. Kvôli indukčným napätiam existuje magnetické pole v vodiči, čo spôsobuje rušenie v linke. To sa dá znížiť nepretržitou výmenou polohy vodiča, čo sa môže uskutočniť transpozíciou vodičov.

Metóda transpozície

Transpozíciu riadkov môže vykonaťumiestnenie tretieho segmentu všetkých troch fáz vodiča do tej istej linky. Transpozícia vyrovnáva kapacitanciu vedenia, vďaka ktorej je napätie tiež vyvážené.

Nevýhoda transpozície

Častá zmena polohy vodičov oslabuje podpornú štruktúru, ktorá zvyšuje náklady na systém.

Prečítajte si aj: