/ / Stredná prenosová linka

Stredná prenosová linka

Prenosové vedenie s dĺžkou viac ako80 km, ale menej ako 250 km sa považuje za strednú prenosovú linku. Parametre (odpor, indukčnosť a kapacita) sú rovnomerne rozložené pozdĺž čiary. Pri strednom prenosovom vedení je nabíjací prúd značný a vzhľadom na dĺžku vedenia zohráva významnú úlohu pri výpočte efektívnych parametrov vedenia.

Admitancia posunu a sériová impedancia sa považujú za vycentrovaný parameter stredného prenosového vedenia. Stredové prenosové vedenie je zobrazené nižšie v diagrame.

stredne-line-okruh
Mnohé lokalizované kapacitné modely boli použité na vytvorenie približných výpočtov výkonnosti linky. Bežne sa používajú nasledujúce modely.

  • Nominálny model T
  • Nominálny model pi (pi)
Prečítajte si aj: