/ / Pracovné napätie v energetickom systéme

Pracovné napätie v energetickom systéme

Termín Pracovné napätie znamená maximálne napätie, ktoré môže ktorékoľvek zariadenievydržia bez toho, aby sa poškodili alebo vyhoreli, s ohľadom na faktory, ako je spoľahlivosť a bezpečnosť zariadenia a obvodov pre správnu prevádzku.Ak je výkon prenášaný na dlhé vzdialenosti, existuje potreba použitia vysokého napätia. Je tiež potrebné, aby s AC systémami činiteľ zaťaženia bol z ekonomického hľadiska čo najbližšie k jednote. Ťažké prúdenie je ťažšie zvládnuteľné ako vysoké napätie.

Ak je výkon prenášaný na dlhé vzdialenostiexistuje potreba použitia vysokého napätia. Je tiež potrebné, aby s AC systémami činiteľ zaťaženia bol z ekonomického hľadiska čo najbližšie k jednote. Ťažké prúdenie je ťažšie zvládnuteľné ako vysoké napätie.

Značná úspora nákladov na vodičamateriál je možný, keď je napätie vysoké. Napriek tomu, že veľká úspora a náklady na inštaláciu sa môžu uskutočňovať v materiáli vodiča s použitím mimoriadneho vysokého napätia a v dôsledku toho sa zvyšujú náklady na izoláciu vodičov, či už nad hlavou alebo v podzemí.

Prijatím vysokého napätia, elektrickéOddelenie alebo vôľa medzi vodičom sa má zvýšiť. Toto sa robí preto, aby sa zabránilo elektrickému vybitiu. Mechanická nosná konštrukcia sa stáva ťažšou a drahšou.

Ďalší problém vzniká pri vyššej prácinapätie je izolácia zariadenia, korónový efekt, rádiové a televízne rušenie atď. V konečnom dôsledku sa drasticky zvýšia náklady na izoláciu transformátorov, rozvádzačov a iných koncových zariadení. Tieto problémy korónového a rádiového rušenia sa pri veľmi vysokom pracovnom napätí stávajú veľmi vážnymi. Pracovné napätie by sa malo brať do úvahy v budúcnosti

Čím vyššie napätie je tým drahšie. Úroveň napätia systému je preto riadená dvoma hlavnými faktormi. Sú nasledovné:

  • Množstvo prenášaného výkonu
  • Dĺžka prenosového vedenia.
Prečítajte si aj: