/ Faktor diverzity

Faktor diverzity

definícia: Faktor diverzity je definovaný ako pomersúčet maximálnych požiadaviek rôznych častí systému na súbežný maximálny dopyt celého systému. Maximálne nároky jednotlivých zákazníkov skupiny sa nevyskytujú súčasne. Existuje teda rôznorodosť výskytu záťaže. Vzhľadom na túto rôznorodosť záťaže sa nevyžaduje napájanie plným zaťažením všetkých spotrebiteľov súčasne.

rozmanitosť-factry-1
Matematicky je faktor diverzity vyjadrený ako:

rozmanitosť-faktor-2
alebo

rozmanitosť-faktor-3
Kde,

FD - faktor diverzity
Dja - maximálny dopyt zaťaženia I, bez ohľadu na čas výskytu.
Dg = D (1 + 2 + 3 …… .n) - maximálne náhodné požiadavky skupiny n zaťaženia.

Pre zaťaženia možno definovať faktory diverzity,napájacích staníc a výrobných staníc. Maximálne nároky spotrebiteľov sa zvyčajne nevyskytujú súčasne. Faktor diverzity môže byť rovný alebo väčší ako 1.

Ak je hodnota faktora diverzity väčšiaako 1, potom je to dobrý faktor diverzity a 1,0 predstavuje slabý faktor diverzity. Vysoký faktor diverzity má za následok zníženie maximálneho dopytu. Získava sa elektrickou energiou pri nočnom zaťažení alebo dobách ľahkého zaťaženia.

Prečítajte si aj: