/ Faktor kapacity

Faktor kapacity

Kapacitný faktor je definovaný ako pomercelkovú skutočnú vyrobenú energiu alebo dodávku za určité obdobie, k energii, ktorá by bola vyrobená, ak by zariadenie (výrobná jednotka) trvalo pracovalo na maximálnom výkone. Faktor výkonu závisí hlavne od typu paliva použitého v okruhu.

Kapacita-faktor-1

Kapacitný faktor sa vypočíta delením hodnotycelková energia vyrobená plnou kapacitou zariadenia. Kapacitný faktor sa najčastejšie používa v generačných štúdiách. Ročný kapacitný faktor sa vyjadruje ako

Kapacita-faktor-2
Faktor kapacity udáva rozsah použitiaelektrárne. Ak je jednotka na výrobu elektrickej energie vždy v prevádzke na svojej menovitej kapacite, potom je jej kapacitný faktor 100% alebo 1. Vyjadruje sa aj s ohľadom na špičkové zaťaženie a faktor zaťaženia.

Kapacita-faktor-3
Elektráreň má vždy určitú rezervnú kapacitupre budúce rozšírenie, ako je zvýšenie zaťaženia a údržby. Ak je kapacita zariadenia na meranie rýchlosti rovná špičkovému zaťaženiu, potom sa faktor kapacity a faktor zaťaženia stávajú identickými, t.

Faktor výkonu = faktor zaťaženia

Prečítajte si aj: