/ Odolnosť a reaktivita transformátora

Odolnosť a reaktivita transformátora

Odpor transformátora je definovaný akovnútorný odpor primárneho aj sekundárneho vinutia. V skutočnom transformátore majú primárne a sekundárne vinutia určitý odpor reprezentovaný R1 a R2 a reaktancie pomocou X1 a X2, Nech K je transformačný pomer. Aby boli výpočty ľahké, odpory a reaktancie môžu byť prenesené na obe strany, to znamená, že všetky primárne termíny sú odkazované na sekundárnu stranu, alebo všetky sekundárne termíny sú odkazované na primárnu stranu.

Rezistívne a reaktívne kvapky na primárnej a sekundárnej strane sú znázornené nasledovne

  • Rezistívny pokles na sekundárnej strane = I2R2
  • Reaktívny pokles na sekundárnej strane = I2X2
  • Rezistívny pokles v primárnej strane = I1R1
  • Reaktívny pokles na primárnej strane = I1X1

Primárna strana je označená ako vedľajšia strana

Pretože transformačný pomer je K, primárny odporový a reaktívny pokles, ako sa uvádza na sekundárnej strane, bude K-krát, t.j. KI1R1 a KI1X1 resp. Ak ja1 je substituovaný KI2 potom máme primárny odporový a reaktívny pokles sa vzťahuje na sekundárnu stranu rovnú K2ja2R1 a K2ja2X1 resp.

obvod-schéma-of-rezistencia-a-reaktancia

Celkový odporový odpor v transformátore

Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ1

Celkový reaktívny pokles v transformátore

Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ2

Termín

Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ3
predstavujú ekvivalentný odpor a reaktanciu transformátora na sekundárnej strane.

Kde

Odolnosť proti-a-reaktancia-eq4

fázorový diagram-of-rezistencia-a-reaktancia

Z fázorového diagramu uvedeného vyššie môže byť rovnica vytvorená ako

Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ5
Kde V2 je napätie sekundárnej svorky a I2 je sekundárny prúd zaostávajúci za koncovým napätím V2 uhlom ϕ.

Od termínu

Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ6

je veľmi malý a zanedbaný v porovnaní s termínom
Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ7

Teraz sa stáva rovnica

Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ8

Kde V1 je použité napätie na primárnom vinutí

Ak je zaťaženie na sekundárnej strane transformátora čisto odporové, potom ϕ = 0 a rovnica (1) sa stane

Odolnosť proti-a-reaktancia-eq9

Ak je zaťaženie na sekundárnej strane transformátora kapacitné, potom ϕ by sa malo brať ako záporné a rovnica (1) sa \ t
Odolnosť proti-a-reaktancia-EQ10

Prečítajte si aj: