/ / Účinnosť transformátora

Účinnosť transformátora

Na efektívnosť transformátora je definovaný ako pomervýkon na vstupný výkon. Vstup a výstupný výkon sa merajú v tej istej jednotke. Jeho jednotka je buď vo wattoch (W) alebo KW. Účinnosť transformátora sa označuje ako Ƞ.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ1
Kde,

  • V2 - Napätie sekundárneho terminálu
  • ja2 - Sekundárny prúd s plným zaťažením
  • cos2 - účinník zaťaženia
  • Pja - Straty železa = straty hysterézie + straty vírivými prúdmi
  • Pc - Straty medi s plným zaťažením = I22Res

Zvážte, x je zlomok plného zaťaženia. Účinnosť transformátora vzhľadom na x je vyjadrená ako

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ2
Straty medi sa menia v závislosti od zlomku náplne.

Maximálna účinnosť Podmienky transformátora

Účinnosť transformátora spolu so záťažou a účinníkom je vyjadrená daným vzťahom.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ3
Hodnota koncového napätia V2 je približne konštantná. Takže pre daný účinník závisí účinnosť transformátora na záťažovom prúde I2, V rovnici (1) uvedenej vyššie je čitateľ konštantný a účinnosť transformátora bude maximálna, ak menovateľ vzhľadom na premennú I2 sa rovná nule.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ4
Straty medi = straty železa

Transformátor tak poskytne maximálnu účinnosť, keď ich strata medi je rovná strate železa.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ5

Z rovnice (2) je hodnota výstupného prúdu I2 pri ktorej bude maximálna účinnosť transformátora uvedená ako

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ6

Ak x je zlomok plného zaťaženia KVA, pri ktorom je účinnosť transformátora maximálna

Potom straty medi = x2PC (kde PC je strata medi pri plnom zaťažení)

Straty železa = Pja

Pre maximálnu účinnosť x2 PC = Pja

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ7

Preto výstup KVA zodpovedá maximálnej účinnosti

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ8

Uvedenie hodnoty x z vyššie uvedenej rovnice (3) do rovnice (4) dostaneme

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ9
Vyššie uvedená rovnica (5) je stav maximálnej účinnosti transformátora.

Prečítajte si aj: