/ Rozdiel medzi kondenzátorom a induktorom

Rozdiel medzi kondenzátorom a induktorom

Rozdiel medzi Kondenzátor a induktor sú vysvetlené s ohľadom na rôzne faktory ako naprzákladná definícia, výpočet uloženej energie, tok prúdu, ich správanie v AC aj DC obvodoch. Vzťah medzi napätím a prúdom, jeho jednotkou, typmi induktorov a kondenzátorov, ich odolnosťou voči zmenám a aplikáciami.

Rozdiel medzi kondenzátorom a induktorom je uvedený nižšie v tabuľkovej forme.

ZÁKLADCAPACITORINDUCTOR
definíciaKondenzátor uchováva energiu vo forme elektrického poľa.Induktor ukladá energiu vo forme magnetického poľa.
Výpočet energie Uložená energia sa vypočíta na základe napätia. tj.
½ CV2
Uložená energia sa vypočíta ako prúd. tj.
½ LI2
Prúd prúduNeexistuje žiadny prúd prúdu cez dosky kondenzátora.V induktore prúdi cievkou.
Správanie v jednosmernom obvodeKondenzátor funguje ako izolátor pre jednosmerný obvod.Induktor slúži ako vodič pre jednosmerný prúd.
Vzťah medzi napätím a prúdomV striedavom obvode prúd vedie napätie o 90 stupňov.V AC obvode prúd oneskorí o 90 stupňov.
Správanie prúdu v jednosmernom obvodeV jednosmernom obvode, keď je kondenzátor pridaný v sérii s odporom, sa prúd pôvodne stáva vysokým, ale neskôr klesá na nulu.V DC obvode, keď je induktor pridaný v sérii s odporom, hodnota prúdu je malá a potom sa zvyšuje s časom.
jednotka Jej jednotkou je FaradJeho jednotkou je Henry
druhy Keramické, elektrolytické a tantal sú typy kondenzátorov.Viazaný induktor, viacvrstvový, keramický induktor jadra, lisovaný induktor sú typy induktora.
SkratKondenzátor funguje ako skrat pre striedavý prúd.Zodpovedá skratu na jednosmerný prúd.
Stav v ustálenom staveKondenzátor funguje ako otvorený okruh do stavu ustáleného stavu v jednosmerných obvodoch.Induktor sa chová ako skrat do stavu ustáleného stavu v DC.
Odpor k zmeneKondenzátor odoláva zmene napätia.Induktor odoláva zmene prúdu.
aplikáciaElektrolytický kondenzátor vo vysokonapäťových zdrojoch a tam, kde sú potrebné vysoké hodnoty kapacity.Tlmivky sa používajú v rádiu, televízii, tlmivkách, zapaľovacích sviečkach automobilov, transformátoroch atď.

Kondenzátor a induktor sú obe pasívne komponenty elektrického obvodu. kondenzátor pozostáva z dvoch kovových dosiek alebo vodičovktoré sú oddelené dielektrickým médiom. Elektrické pole je nastavené kvôli potenciálnemu rozdielu medzi dvoma vodičmi alebo môžeme povedať medzi týmito dvoma platňami.

induktor je typ cievky, ktorá uchováva energiu vo forme magnetického toku. Keď elektrický prúd prechádza cez cievku, napätie sa vytvára cez cievku v dôsledku zmeny magnetického poľa.

Rozdiel medzi kondenzátorom a induktorom je nasledovný: -

 • Kondenzátor uchováva energiu vo forme elektrického poľa, zatiaľ čo induktor uchováva energiu vo forme magnetického poľa.
 • Energia uložená v kondenzátore sa vypočíta ako napätie, tzn. ½ CV2, Uložená energia sa vypočíta ako prúd, t.j.2
 • Neexistuje žiadny prúd prúdu cez dosky kondenzátora, ale v induktore prúd prechádza cez cievku.
 • Kondenzátory pôsobia ako izolátor pre jednosmerný obvod, zatiaľ čo induktor slúži ako vodič pre jednosmerný obvod.
 • V AC obvode pre kondenzátor, prúd vedie napätie o 90 stupňov av prípade induktora prúdu oneskoruje napätie o 90 stupňov.
 • V DC obvode, keď je kondenzátor pridaný do séries odporom sa prúd pôvodne stáva vysokým, ale neskôr klesá na nulu. V prípade induktora, keď sa pridáva v sérii s odporom, je hodnota prúdu pri spúšťaní malá, ale postupne sa zvyšuje s časom.
 • Kapacitancia sa meria vo Farade, zatiaľ čo Induktancia sa meria v Henry.
 • Keramické, elektrolytické a tantal sú niektoré z typov kondenzátorov. Viazaný induktor, viacvrstvový, keramický induktor jadra, lisovaný induktor sú niektoré z typov induktorov.
 • Kondenzátor funguje ako skrat v striedavom prúde. Induktor je ekvivalentný skratu na jednosmerný prúd.
 • Kondenzátor pôsobí ako otvorený okruh do stavu v ustálenom stave v jednosmerných obvodoch, zatiaľ čo induktor sa chová ako skrat do stavu ustáleného stavu v DC.
 • Kondenzátor odoláva zmene napätia, zatiaľ čo induktor odoláva zmene prúdu.
 • Elektrolytické kondenzátory sa používajú vo vysokom napätínapájacie zdroje. Axiálny elektrolytický kondenzátor sa používa v nižšom napätí a pre menšie rozmery na všeobecné účely, kde sú potrebné vysoké hodnoty kapacity. Tlmivky nájdu uplatnenie v rádiu, televízii, tlmivkách, zapaľovacích sviečkach automobilov, transformátoroch atď.
Prečítajte si aj: