/ \ Т / Вратни момент

Вратни момент

У електромоторном моменту(Т) развијен у арматури није доступан на вратилу. Део је изгубљен да би се превазишли губици гвожђа и механичких (трење и ветар). Због тога је момент обртања осовине (Тсх) нешто је мањи од обртног момента развијеног у арматури.

Дефиниција: Тако, у случају једносмерних мотора, стварни обртни моменат који је на располагању за рад на корисним механичким радовима је познат као Вратни момент. То је такозвано зато што је доступно на вратилу мотора. Представљен је симболом Тсх. Излаз мотора се добија једнаџбом приказаном испод гдје је Тсх је обртни моменат осовине у р.п.с и Н је ротација мотора у р.п.м. Обртни момент осовине је изражен као

Осовина-момент-једначина-1

Осовина-момент-једнаџба-2

Разлика између обртног момента арматуре и момента осовине (Т.)а - Тсх ) је познат као изгубљени обртни моменат и због формирања обртног момента.

Снага кочионог коња (Б.Х.П)

У случају мотора, механичка снага на вратилу је позната као снага кочионог коња. Ако је тсх је обртни моменат осовине у Невтон Метеру и Н брзина у р.п.м.

осовина-момент-ек
Излазна снага контејнера кочница се добија из горње једначине (1).

Прочитајте и: