/ \ Т / ЕМФ једначина синхроног генератора

ЕМФ једначина синхроног генератора

Генератор који ради на синхроној брзини познат је као синхрони генератор. Синхрони генератор претвара механичку снагу у електричну енергију за мрежу ЕМФ Екуатион синхроног генератора.

Дозволити,

  • П је број полова
  • Флу је Флук по полу у Веберсу
  • Н је брзина у обртај у минути (р.п.м)
  • ф је фреквенција у Хертзу
  • Зпх је број проводника спојених у серији по фази
  • Тпх је број завоја повезаних у серији по фази
  • Кц је фактор распона завојнице
  • Кд је фактор дистрибуције

Флукс сече сваки проводник током једног окрета је дат као Пϕ Вебер. Време које је потребно да се заврши једна револуција даје се 60 / Н сец

Просечан ЕМФ индукован по проводнику ће бити дат у следећој једначини

ОНОУС-ГЕНЕРАТОР-ЕК1

Просечна ЕМФ индукована по фази биће дата помоћу доле наведене једнаџбе

ЕМФ-ЕКУАТИОН-ОФ-СИНЦХРОНОУС-ГЕНЕРАТОР-ЕК2

Просечна ЕМФ једначина је изведена са следећим претпоставкама датим у наставку.

  • Завојнице имају пуну висину.
  • Сви проводници су концентрисани у једном утору статора.

Средња квадратна (Р.М.С) вредност ЕМФ индуковане по фази је дата са следећом једначином.

Епх = Просечна вредност к фактор форме

Стога,

ЕМФ-ЕКУАТИОН-ОФ-СИНЦХРОНОУС-ГЕНЕРАТОР-ЕК3

Ако је фактор распона калема Кц и фактор расподеле Кд, узимају се у обзир у односу на стварни ЕМФ индуковани по фази

ЕМФ-ЕКУАТИОН-ОФ-СИНЦХРОНОУС-ГЕНЕРАТОР-ЕК4

Једнаџба (1) приказана изнад је ЕМФ једначина синхроног генератора.

Цоил Спан Фацтор

Коефицијент распона калема је дефинисан као однос индуковане емф у завојници када је намотај краткотрајан на индуковану емф у истом намоту када је намотај пун.

Фацтор дистрибуције

Фактор расподеле се дефинише као односиндукована ЕМФ у групи завојница када је намотај распоређен у бројним прорезима на индуковану ЕМФ у групи намотаја када је намотај концентрисан у једном прорезу.

Прочитајте и: