/ \ Т Отпор и реактанца трансформатора

Отпор и реакција трансформатора

Отпор трансформатора је дефинисан каоунутрашњи отпор примарног и секундарног намотаја. У стварном трансформатору, примарни и секундарни намотај имају одређену отпорност коју представља Р1 и Р2 и реактанције са Кс1 и Кс2. Нека је К однос трансформације. Да би прорачуни били једноставни, отпори и реактанције се могу пренијети на било коју страну, што значи да се сви примарни термини односе на секундарну страну или се сви секундарни појмови односе на примарну страну.

Отпорне и реактивне капи у примарној и секундарној страни су представљене на следећи начин

  • Отпоран пад секундарне стране = И2Р2
  • Реактивни пад секундарне стране = И2Икс2
  • Отпоран пад примарне стране = И1Р1
  • Реактивни пад примарне стране = И1Икс1

Примарна страна упућена на секундарну страну

Пошто је однос трансформације К, примарни отпорнички и реактивни пад као секундарна страна ће бити К пута, тј.1Р1 и К И1Икс1 редом. Ако ја1 је замењен једнак КИ2 тада имамо примарни бунтовни и реактивни пад који се односи на секундарну страну једнаку К2И2Р1 и К2И2Икс1 редом.

коло-дијаграм-отпор-и-реактанције

Укупни отпорни пад у трансформатору

отпор-и-реактанција-ек1

Укупни реактивни пад у трансформатору

отпор-и-реактанција-ек2

Термин

отпор-и-реактанција-ек3
представљају еквивалентну отпорност и реактанцију трансформатора који се односи на секундарну страну.

Где

отпор-и-реактанција-ек4

пхасор-диаграм-оф-ресистанце-анд-реацтанце

Из горњег дијаграма показује се једнаџба

отпор-и-реактанција-ек5
Вхере В2 је напон секундарног терминала и И2 је секундарна струја која заостаје иза напона терминала В2 под углом ϕ.

Од термина

отпор-и-реактанција-ек6

веома је мала и занемарена у односу на термин
отпор-и-реактанција-ек7

Сада једначина постаје

отпор-и-реактанција-ек8

Вхере В1 је примењени напон на примарни намот

Ако је оптерећење на секундарној страни трансформатора чисто отпорно, тада ϕ = 0 и једнаџба (1) постаје

отпор-и-реактанција-ек9

Ако је оптерећење на секундарној страни трансформатора капацитивно, онда ϕ треба узети као негативан, а једнаџба (1) постаје
отпор-и-реактанција-ек10

Прочитајте и: