/ \ Т / Ефикасност трансформатора

Ефикасност трансформатора

Тхе Ефикасност трансформатора се дефинише као односкорисни излаз снаге на улазну снагу. Улаз и излазна снага се мере у истој јединици. Његова јединица је или у ватима (В) или КВ. Ефикасност трансформатора је означена са Ƞ.

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК1
Где,

  • В2 - Напон секундарног терминала
  • И2 - Потпуна секундарна струја
  • Цосϕ2 - фактор снаге оптерећења
  • Пи - Губици гвожђа = губици хистерезе + губици вртложних струја
  • Пц - Губици бакра у пуном оптерећењу = И22Рес

Узмите у обзир да је к део пуног оптерећења. Ефикасност трансформатора у односу на к изражава се као

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК2
Губици бакра варирају у зависности од дела оптерећења.

Стање максималне ефикасности трансформатора

Ефикасност трансформатора заједно са оптерећењем и фактором снаге изражава се датим односом.

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК3
Вредност напона терминала В2 је приближно константна. Према томе, за дати фактор снаге ефикасност трансформатора зависи од струје оптерећења И2. У једнаџби (1) приказаној изнад нумератор је константан и ефикасност трансформатора ће бити максимална ако је именилац у односу на варијаблу И2 је једнако нули.

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК4
Губици бакра = Губици гвожђа

Тако ће трансформатор дати максималну ефикасност када је њихов губитак бакра једнак губитку гвожђа.

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК5

Из једначине (2) је вредност излазне струје И2 код којих је максимална ефикасност трансформатора дата као

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК6

Ако је к удио КВА пуног оптерећења код којег је ефикасност трансформатора максимална

Затим, губици бакра = к2Пц (где Пц је губитак бакра у пуном оптерећењу)

Губици гвожђа = Пи

За максималну ефикасност к2 Пц = Пи

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК7

Стога, КВА излаз одговара максималној ефикасности

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК8

Стављајући вредност к из горње једначине (3) у једначину (4) добићемо

ТРАНСФОРМАТОР-ЕФИКАСНОСТ-ЕК9
Горња једначина (5) је максимално стање ефикасности трансформатора.

Прочитајте и: