/ \ Т / Боостер Трансформер

Боостер Трансформер

Боостер трансформатор је онај који се често користипрема крају електричног вода подићи напон на жељену вриједност. Користи се за контролу напона додавача у тачки удаљеној од главног трансформатора.

боостер-трансформатор-компресор
Секундарни трансформатор јеспојени у серију са линијом, а примарна се напаја из секундарног регулационог трансформатора. Излазни намотај регулационог трансформатора је тако повезан са примарним појачавачем трансформатора да се напон који се убризгава у линију ВБ је у фази са доводом ВС.

Променом славина на регулационом трансформатору, величина ВБ може се променити и тиме напон напајања ВФ може се регулисати. Уређај за регулацију трансформатора је само онај дио главног трансформатора. То се даје изразом.

боостер-трансформатор-компресор
Предност горе наведеног система је у томе што је опрема за регулацију независна од главног трансформатора, тако да неуспјех у првој не може избацити потоње из употребе.

Боостер трансформатор се користи у жељезничким пругама заелиминисање протока лутајуће струје. Ломљива струја омета комуникациони систем и оштећује електронске уређаје возова који пролазе кроз њих.

Прочитајте и: