/ / Armaturreaktion i en likströmgenerator

Armaturreaktion i en DC-generator

Definition: Armaturreaktionen visar helt enkelt effekten avarmaturfält på huvudfältet. Med andra ord representerar ankarreaktionen anslaget från ankarflödet på huvudfältflödet. Ankarfältet produceras av ankarledarna när strömmen strömmar genom dem. Och huvudfältet produceras av de magnetiska polerna.

Ankarflödet orsakar två effekter på huvudfältflödet.

  • Ankarreaktionen förvrängde huvudfältflödet
  • Det minskar storleken på huvudfältflödet.

ankaret-reaktion-ekvationen-1

Tänk på figuren nedan visar de två polerna dcgenerator. När ingen last är ansluten till generatorn blir ankarströmmen noll. I detta tillstånd finns endast MMF hos huvudpolerna i generatorn. MMF-flödet är likformigt fördelat längs magnetaxeln. Den magnetiska axeln betyder mittlinjen mellan norra och sydpolen. Pilen i den nedan angivna bilden visar riktningen för magnetflödet ΦM. Den magnetiska neutrala axeln eller planet är vinkelrätt mot magnetflödesaxeln.

ankaret-reaktion-image-2

MNA sammanfaller med den geometriska neutrala axeln (GNA). DC-borstarnas borstar placeras alltid i denna axel, och denna axel kallas därför kommutationsaxeln.

ankarreaktion tredjedel-bild

Tänk på villkoret där endast ankaretledare som bär ström och ingen ström strömmar genom sina huvudpoler. Strömriktningen förblir densamma i alla ledare som ligger under en pol. Riktningen av ström inducerar i ledaren ges av Fleming högra regeln. Och riktningen av flödesgenerering i ledarna ges av korkskruvens regel.

Strömriktningen på vänster sida avAnkarledaren går in i papperet (representerat av korset inuti cirkeln). Ankarledarna kombinerar sin MMF för att generera flödena genom ankaret i nedåtgående riktning.

På liknande sätt bär högra sidledarenuvarande, och deras riktning går ut ur papperet (visas med prickar inuti cirkeln). Ledaren på höger sida kombinerar också deras MMF för att producera flödet i nedåtriktningen. Därför kombinerar ledaren på båda sidor deras MMF på ett sådant sätt att deras flöde går nedåtriktat. Flödet inducerar i ankarledaren Φen ges av pilen som visas ovan.

Figuren nedan visar det tillstånd där fältströmmen och ankarströmmen samtidigt verkar på ledaren.

ankaret-reaktion-fjärde-bild

Detta händer när maskiner körs utan lasttillstånd. Nu har maskinen två flöden, dvs ankarflödet och fältpolen. Ankarflödet produceras av de aktuella inducerna i ankarledarna medan fältpolflödet induceras på grund av huvudfältpolerna. Dessa två flöden kombinerar och ger det resulterande flödet ΦR som visas i figuren ovan.

När fältflödet tränger in i ankaret,de kan bli förvrängda. Förvrängningen ökar flödets densitet i den övre polspetsen av N-polen och den undre polspetsen på södra polen. På samma sätt minskar tätheten av flöde i den nedre polspetsen av nordpolen och den övre polspetsen på söderpolen.

De resulterande flödesinduceringarna i generatorn ärskiftas mot generationsriktningen. Polens magnetiska neutralaxel är alltid vinkelrätt mot axeln för det resulterande flödet. MNA skiftas kontinuerligt med det resulterande flödet.

Effekt av armaturreaktion

Effekterna av armaturreaktion är följande: -

  • På grund av ankarreaktionen är flödesdensitetenav över hälften av polen ökar och över den andra halvan minskar. Det totala flödet som produceras av varje pol är något mindre på grund av vilken terminalspänningen minskar. Effekten på grund av vilken ankarreaktionen minskar det totala flödet är känd som den demagnetiserande effekten.
  • Det resulterande flödet förvrängs. Riktningen för den magnetiska neutrala axeln förskjuts med riktningen för det resulterande flödet i fallet av generatorn, och det är motsatt riktningen av det resulterande flödet i händelse av motorn.
  • Ankarreaktionen inducerar flöde i den neutrala zonen och detta flöde genererar spänningen som orsakar kommutationsproblemet.

MNA-axeln är den axel där värdet av inducerad MEF blir noll. Och GNA delar armaturkärnan i två lika delar.

Läs också: