/ / Hopkinson test

Hopkinson test

Hopkinson test är också känd som Regenerativt test, Rygg mot rygg test och Värmekörning Testa. I Hopkinson-testet krävs två identiska shuntmaskiner som är kopplade både mekaniskt och elektriskt parallellt. En fungerar som en motor och en annan som en generator. Ingången till motorn ges av elnätet.

Innehåll:

Den mekaniska utsignalen från motorn drivergeneratorn, och generatorens elektriska utgång används för att mata in ingången till motorn. Således fungerar utsignalen från varje maskin som en ingång till den andra maskinen. När båda maskinerna körs på fullbelastningen, är matningsinmatningen lika med maskinens totala förluster. Därför är strömingången från tillförseln väldigt liten.


De Kretskort av Hopkinson test visas i figuren nedan.

Hopkinson
Tillförsel ges och med hjälp av en starter startar och arbetar M maskinen som motor. Omkopplaren S hålls öppen. Fältströmmen för M justeras med hjälp av reostatfältet RM, vilket gör det möjligt för motorn att köra vid nominell hastighet. Maskin G fungerar som en generator. Eftersom generatorn är mekaniskt kopplad till motorn, kör den vid motorns nominella hastighet.

Excitationen av generatorn G justeras sålunda med hjälp av fältreostat RG att spänningen över generatorens armatur är något högre än matningsspänningen. I själva verket hålls generatorens terminalspänning 1 eller 2 volt högre än matningsspänningen.

När generatorns spänning är lika med ochsamma polaritet som hos spänningsförsörjningsspänningen, är huvudströmbrytaren S stängd och generatorn är ansluten till busstängerna. Således är båda maskinerna nu parallella över utbudet. Under detta tillstånd, när maskinerna kör parallellt, sägs generatorn sväva. Det betyder att generatorn inte tar någon ström eller ger någon ström till utbudet.

Nu med hjälp av en fältreostat kan någon önskad last kastas på maskinerna genom att justera exciteringen av maskinerna med hjälp av fältreostat.

Låta,

 • V vara matningsspänning
 • jagL är linjeströmmen
 • jagm är ingångsströmmen till motorn
 • jagg är ingångsströmmen till generatorn
 • jagär är motorns armaturström
 • jagshm är motorns shuntfältström
 • jagSHG är generatorens shuntfältström
 • Ren är armeringsmotståndet hos varje maskin
 • Rshm är motorns shuntfältmotstånd
 • RSHG är generatorens shuntfältmotstånd
 • Eg är generatorn inducerad spänning
 • Em är den motorinducerad spänningen eller bak-emf

Vi vet,

HOPKINSON

Eftersom fältflödet är direkt proportionellt mot fältströmmen.

HOPKINSON

Sålunda ska generatorns excitering alltid vara större än motorns.

Beräkning av maskinens effektivitet genom Hopkinson's Test

 • Effektinmatning från matningen = VIL = totala förluster för båda maskinerna
 • Armatur koppar förlust av motorn = I2är Ren
 • Fält koppar förlust av motorn = I2shm Rshm
 • Armatur koppar förlust av generatorn = I2ag Ren
 • Fält koppar förlust av generatorn = = I2SHG RSHG

De konstanta förlusterna Pc som järn-, friktions- och vindförluster antas vara lika och skrivs enligt nedan.

Konstant förlust av båda maskinerna = Effekt tagen från tillförseln - Armatur och shunt kopparförlust av båda maskinerna.

HOPKINSON
Antag att de konstanta förlusterna kända som förlustförluster delas lika mellan de två maskinerna.

Total förlustförlust per maskin = ½ PC

Generatorens effektivitet

 • Utgång = VIag
 • Konstanta förluster för generator ges som PC/ 2
 • Armatur kopparförlust = I2ag Ren
 • Fält koppar förlust = I2SHG RSHG

Generatorns effektivitet ges av ekvationen som visas nedan

HOPKINSON

Motorens effektivitet

HOPKINSON

 • Konstant förlust av motorn ges som PC/ 2
 • Armatur kopparförlust = I2är Ren
 • Fält koppar förlust = I2shm Rshm

De Effektivitet av motorn ges av ekvationen som visas nedan

HOPKINSON

Fördelar med Hopkinson's Test

De viktigaste fördelarna med att använda Hopkinson test är följande: -

 • Denna metod är mycket ekonomisk.
 • Temperaturökningen och kommutationsförhållandena kan kontrolleras under förhållanden med nominell belastning.
 • Stray förluster beaktas, eftersom båda maskinerna drivs under nominella belastningsförhållanden.
 • Stora maskiner kan provas vid nominell last utan att förbruka mycket ström från tillförseln.
 • Effektivitet vid olika belastningar kan bestämmas.

Nackdel med Hopkinson's Test

Den största nackdelen med denna metod är nödvändigheten av två praktiskt taget identiska maskiner för att utföra Hopkinson testet. Detta test är därför lämpligt för stora DC-maskiner.

Läs också: