/ / Chopperkontroll av separat upphetsad likströmsmotor

Chopperkontroll av separat upphetsad likströmsmotor

Hackaren omvandlar den fasta likspänningen tillvariabel likspänning. Självkommuterade enheter (direkt till eller från enheter via grind) som MOSFET, IGBT, strömtransistorer, GTO och IGCT används för att göra choppers eftersom de kan kommuteras med låg effektstyrningssignal och behöver inte kommuterkrets.

Hackaren fungerade vid hög frekvens på grund avsom det uppgraderar motorens prestanda genom att minska rippeln och avlägsna den diskontinuerliga ledningen. Det viktigaste inslaget i chopper-styrningen är att regenerativ bromsning utförs vid mycket låg hastighet när drivenheten matas från en fast spänning till låg likspänning.

Motorstyrning

Den transistorkopplade styrenheten med separat exciterad likströmsmotor visas i figuren nedan. Transistorn Tr drivs periodiskt med period Tr och förblir öppen under en varaktighet T.Vågformerna hos motorens spännings- och armaturström visas i figuren nedan. Under motorns spänningsspänning är V och motorns funktion beskrivs som

ekvationen-1

chopper-kontroll-av-separatexcite-motor
I detta intervall ökar ankarströmmen från ia1 till jaga2. Detta intervall kallas tullintervall eftersom motorn är direkt ansluten till källan.

Vid t = t, Tr är avstängd. Motorströmmen frigörs via diod Df och motorterminal spänning är noll under intervallet t≤ t ≤ T. Motordrift under detta intervall kallas freewheelingintervall och beskrivs av

ekvationen-2

Motorns ström minskar från ia2 till jaga1 under detta intervall. Förhållandet mellan tullintervallet t till chopperperiod T kallas tullcykel.

regenrative-bromsning

Regenerativ bromsning

Chopper för regenerativ bromsning visas i bilden nedan. Transistorn Tr drivs periodiskt med en period T och en period på t. Vågformen hos motorens spänningsspänning ven och ankarströmmen ien för kontinuerlig ledning visas i figuren nedan. Den externa induktansen läggs till för att öka värdet på Len. När transistorn är på, jagen ökat från ia1 till jaga2.

regenerativ-bromsning-of-separatexcite-motor-för-chopper-controlregenerative-bromsning-of-separatexcite-motor-för-chopper-kontrollen
Den mekaniska energin omvandlas tillelektrisk energi från motorn, som nu arbetar som en generator, ökade delvis den lagrade magnetiska energin i armaturkretsens induktans och återstoden sönderfaller i armatur och transistorer.

regenrative-bromsning

När transistorn är avstängd, strömmar ankarströmmen genom diod D och källan V och minskar från ia2 till jaga1. Den lagrade elektromagnetiska energin och den energi som matas från maskinen matas till källan. Intervallet 0 ≤ t ≤ t kallas energilagringsintervall och intervallet t ≤ t ≤ T kallade tullintervallet.

Framåtriktad motor och bromsstyrning

Chopperens framåtriktade drift uppnås genom transistorn Tr1 med dioden D1Transistorn Tr2 och diod D2 ge kontrollen för framåtriktad regenerativ bromsning.

chopper-for-forward-and-bromsning-kontroll

För motoroperationen, transistor Tr1 styrs, och för bromsdrift, transistorn Tr2 är kontrollerad. Skiftning av kontroll från Tr1 till Tr2 Växla operationen från motorn till bromsning och vice versa.

Dynamisk kontroll

Den dynamiska bromskretsen och dess vågform visas i figuren nedan. Under intervallet mellan 0 ≤ t ≤T, jagen ökar från ia1 till jaga2. Den del av energin lagras i induktans och vila sönderfaller i Ren och tR.

dynamisk-bromsning-of-separatly excite-dc-motor
Under intervallet T≤ t ≤ T, jagen minskar från ia2 till jaga1. Energierna som genereras och lagras i induktanser släpps i bromsmotståndet RB, Ren och diod D.Transistor Tr kontrollera storleken på energi som släpps ut i RB och därför kontrollera dess effektiva värde.

Läs också: