/ / Traktive ansträngningar

Traktive ansträngningar

Definition: Traktive ansträngningar definieras som kraften vidfälgar eller ytterkanter på drivhjulen på rörliga tåg. Med andra ord är det summan av dragkraft och rullande ansträngning på vägytan. I huvudlinjetåget orsakas dragkraft från lokomotivet, och i ett förortståg orsakas det av motorbussar. Dragdragskraften är den horisontella kraften som finns tillgänglig för fordon för att dra lasten. Denna kraft är mindre än den dragkraft som krävs för att flytta lokomotivet. Den maximala tillåtna dragkraften som kan användas utan hjulglidning är

dragkraft ansträngning-equation1
Där μ är adhesionskoefficienten och Md limens vikt eller vikt på drivhjulet.

Funktioner av dragkraft

Följande är de funktioner som utförs av fordonets dragkraft.

1. Dragkraft som krävs för att accelerera tågmassan horisontellt (i newtons) vid en acceleration av a is

dragkraft-insats-ekvationen-2
Där M är massan i ton

2. Den dragkraft som krävs för att accelerera de roterande delarna: De roterande delarna består av hjul, växlar, axlar och rotor på motorn. Hjulets tröghetsmoment uttrycks av formeln som visas nedan.

dragkraft-insats-ekvationen-3
Där Jw är tröghetsmomentet i hjulet, kgm2 och nx är antalet axlar på hjulet.

N - Antal körmotorer.
n1 - tänder på motorhjulet
n2 - tänder på axelhjulet

dragkraft-insats-ekvationen-4
R - radie av hjulet, m
Jm - Tröghetsmoment hos en motor, kg-m2

Då motorns tröghetsmoment hänvisade till hjul

dragkraft-insats-ekvationen-5

dragkraft-insats-ekvationen-6
Traktionsansträngning för att driva roterande delar

dragkraft-insats-ekvationen-7
Total dragkraft som krävs för att accelerera tåget på ett nivåspår.

dragkraft-insats-ekvationen-8
Var Me är den effektiva massan av tåget. Ovanstående ekvation kan också skrivas som

dragkraft-insats-ekvationen-9
3. Den dragkraft som krävs för att övervinna kraften på grund av gravitationen: När du går upp i lutningen måste enheten köraåstadkomma dragkraft för att övervinna kraften på grund av gravitationen. I järnväg uttrycks gradienten eller lutningen som en ökning i meter i ett spåravstånd på 1000 m och betecknas av G. Den dragkraft som krävs för att övervinna kraften på grund av tyngdkraften kommer att vara

dragkraft-insats-ekvationen-10

dragkraft-insats-ekvationen-11
4. Den dragkraft som krävs för att övervinna tågmotståndet: Motståndet hos tåget beror huvudsakligen på olika slags friktion. De tre grundläggande typerna av friktion som är ansvariga för tågresistanserna är Coulomb-friktion, viskös friktion och luftfriktion.

Coulomb-friktionen produceras av den relativarörelse av de två ytorna. Det beror inte på tågets hastighet. Den viskösa friktionen är direkt proportionell mot tågets hastighet och luftfriktionen är oberoende av hastighetstorget.

dragkraft-insats-ekvationen-14
Där V är tågets hastighet, och A, B, C är konstanter.

5. Den totala dragkraft som krävs för att flytta tåget:

dragkraft-insats-ekvationen-15
Det positiva tecknet används för tågförflyttning upp-gradient och negativ för nedgradient.

6. Motorvarvtal:

Total vridmoment vid körhjulets kant = Total dragkraft X R

dragkraft-insats-ekvationen-16
där R är drivhjulets radie i meter. Det totala vridmomentet som refereras till motoraxeln uttrycks av ekvationen

dragkraft-insats-ekvationen-17
där ηt är effektiviteten i överföringen.

Vridmoment per motor

dragkraft-insats-ekvationen-18
där N är antalet motorer

Vid bestämning av motortillstånd bör maximal lutning tillåtas medan du lägger ner banan.

Läs också: