/ / DC-drivenheter

Likströmsmotorer

Definition: DC-motordrivaren är en typ av förstärkare ellereffektmodulator som integrerar mellan styrenheten och en likströmsmotor. Det tar låg ström och omvandlar sedan den till en hög ström som är lämplig för motorn. DC-motordrivningen ger också högströmsmomentet, 400% mer än det nominella kontinuerliga vridmomentet. De viktiga användningarna av likströmsmotorer är valsverk, pappersbruk, gruvbrytare, lyftdon, verktygsmaskiner, dragkraft, tryckpressar, textilfabriker, grävmaskiner och kran.

Typer av likströmsmotorer

  1. Icke-regenererande DC-enhet - Denna enhet roterar endast i en riktning ochdärmed även kallad enkelkvadrantdrift. Den icke-regenerativa likströmsmotorn har ingen inneboende bromsförmåga. Motorn avslutas endast genom att avlägsna matningen. En sådan typ av drivning används i en placerad där hög friktionsbelastning eller stark naturlig broms kräver.
  2. Regenerativ DC-enhet - Det är en fyra kvadrant-enhet, och den styrmotorens hastighet, riktning och vridmoment. Under bromsförhållandet omvandlar denna enhet mekanisk energi och laddas till elektrisk energi som returneras till strömkällan.

Bromsning av likströmsmotorer

Bromsningen är fenomenet att minskahastighet på likströmsmotorns frekvensomriktare. Vid bromsning fungerar DC-motordrivningen som en generator. Det utvecklar det negativa sekvensmomentet som motverkar drivningen av enheten. Bromsningen av likströmsmotorn är huvudsakligen indelad i tre typer. d.v.s. regenerativ bromsning, dynamisk bromsning och pluggning.

Regenerativ bromsning

Vid regenerativ bromsning levereras den genererade energin av källan. För regenerativ brytande villkor bör vara uppfyllda.

E> V och negativ Ien.

dc-motor-enhet
Regenerativ bromsning är endast möjlig närRotorns varvtal är mer än nominell hastighet. Varvtalsmomentet för en separat upphetsad motor visas i figuren nedan. Regenerativ bromsning är endast möjlig om belastningens kapacitet är mindre än den regenererade effekten, och all regenererad effekt kommer inte att absorberas av lasten.

Dynamisk bromsning

Vid dynamisk bromsning, armens rotationorsakar bromsning. Motorarmen kopplas från källan och kopplas över ett motstånd. Figuren för en separat upphetsad DC-seriemotor visas i figuren nedan.

dynamisk-bromsning-of-dc-motor
Seriemaskinen fungerar som självupphetsadgenerator, och fältanslutningen vrider sig så att fältet hjälper till med återstående magnetism. Kurvan som visas nedan visar hastighetsmomentkurvan och övergången från motor till bromsning.

dynamisk-bromsning-speed-vridmoment-kurvor
Ansluta

Vid anslutning görs bromsningen genom att vrida påmatningsspänning hos en separat upphetsad motor. Så det hjälper motorn bakom emf att tvinga armaturströmmen i omvänd riktning. Motståndet är också anslutet i serie med armaturen för att begränsa strömmen. Pluggen ger snabb bromsning jämfört med generativ och dynamisk bromsning.

Hastighetsregleringsmetoder för likströmsmotorer

Hastigheten hos likströmsmotorerna kan styras med någon av följande metoder.

Armaturspänningskontroll

Denna metod föredrar eftersom den har högeffektivitet, bra övergående svar och god hastighetsreglering. Det ger hastighetsreglering endast under nominell hastighet, eftersom armaturspänningen inte får överskrida nominellt värde.

ankaret-spänning-kontroll

Field Flux Control

Denna metod används för att styra hastigheten över nominellt värde. Normalt är motorens maximala hastighet två gånger märkhastigheten och i specialmotorn är den sex gånger märkhastigheten.

fält-flux-kontroll

Armaturresistanskontroll

I denna metod varieras hastigheten genom att slösa bortkraft i yttre motstånd som är ansluten i serie med armaturen. Denna metod används huvudsakligen i alternativ laddningstillämpning där varaktigheten av låghastighetsoperationen endast utgör en liten del av den totala körtiden.

hastighet-momentkurvan-of-dc-motor

Armatur spänningsstyrning har ersatt denna metod i olika applikationer.

Läs också: