/ / Formfaktor

Formfaktor

Definition: Förhållandet mellan roten medelvärde kvadratvärdet till medelvärdet av en alternerande kvantitet (ström eller spänning) kallas Formfaktor. Medelvärdet av alla momentana värden av ström och spänning över en fullständig cykel är känd som medelvärdet för de växlande kvantiteterna. Matematiskt uttrycks det som

formfaktor-EQ1

jagr.m.s och Er.m.s är roten medelvärde kvadratvärdet av strömmen respektive spänningen, och jagAV och EAV är medelvärdet för växelströmmen respektive spänningen.

För den nuvarande varierande sinusformigt ges Formfaktorn som

formfaktor-EQ2

Värdet av Form Factor är 1,11

Det finns en relation mellan toppvärdet, denmedelvärde, och roten betyder kvadrat (R.M.S) -värdet av en alternerande mängd. För att uttrycka förhållandet mellan alla dessa tre kvantiteter används därför de två faktorerna, nämligen som toppfaktor och formfaktor.

Formfaktorn för de olika sinusformade vågformerna är som följer

  • För sinusvåg är det π / 2√2 = 1.11072073
  • För halvvågskorrigerad sinusvåg är den π / 2 = 1.5707963
  • För fullvågsriktad sinusvåg är den π / 2√2 = 1,11072073
  • För kvadratvåg är den lika med 1
  • För triangelvågform är det 2 / √3 = 1.15470054
  • För sågtandvågform är det 2 / √3 = 1.15470054
Läs också: