/ / Kopplingskoefficient

Kopplingskoefficient

Den fraktion av magnetiskt flöde som produceras av strömmen i en spole som förbinder med den andra spolen kallas kopplingskoefficient mellan de två spolarna. Den betecknas med (k).

Två spolar tas spolen A och spolen B, Närströmmen flyter genom en spole som producerar flöde; hela flödet kan inte länka med den andra spolen kopplad, och detta beror på läckflöde med en fraktion (k) som är känd som Kopplingskoefficient.

Kopplingskoefficient fig

k = 1 när flödet som produceras av en spole helt kopplar till den andra spolen och kallas magnetiskt tätt kopplad.

k = 0 när flödet producerat av en spole inte alls kopplar samman med den andra spolen och sålunda sägs spolarna vara magnetiskt isolerade.

HÄRLEDNING

Betrakta två magnetiska spolar A och B.
När nuvarande I1 strömmar genom spole A.

Koefficient-of-koppling-EQ1

Med tanke på spole B i vilken aktuell I2 strömmar
Koefficient-of-koppling-EQ2

Multiplicera ekvation (1) och (2)
Koefficient-of-koppling-EQ3

Ovanstående ekvation (A) visar förhållandet mellan ömsesidig induktans och självinduktans mellan två spolarna.

Läs också: