/ / Sekvensimpedans

Sekvensimpedans

Sekvensimpedansen i nätverket beskriverSystemets beteende under asymmetriska felförhållanden. Systemets prestanda bestäms genom att beräkna impedansen som erbjuds av det olika elementet i elsystemet till flödet av strömens olika fasföljdskomponent. Varje kraftkomponent (statisk eller roterande) har tre impedansvärden en för varje symmetriskt strömvärde. Strömsystemets sekvensimpedans är av tre typer, nämligen positiv sekvensimpedans, negativ sekvensimpedans och nollföljdsimpedans.

Positiv sekvensimpedans - Den impedans som nätverket erbjuder tillflöde av positiv sekvensström kallas den positiva sekvensimpedansen. Den positiva sekvensen betyder att alla elektriska kvantiteter är numeriskt lika och förskjuter varandra med 120º.

positiv-sekvens-impedans

Negativ sekvensimpedans - Den negativa sekvensimpedansen betyder impedansen som nätverket erbjuder till flödena av negativ sekvensström.

minusföljds-impedans

Noll sekvensimpedans - Impedansen som erbjuds till noll sekvensström kallas nollföljdimpedansen.

noll-sekvens-impedans

Impedansen för den positiva, negativa och nollföljande komponenten ges av förhållandet mellan fassekvensspänningen och fasens sekvensström.

seqeucne-impedanced-ekvationen

Det finns ingen ömsesidig impedans mellan olika symmetriska komponenter. Varje sekvensimpedans betraktas separat, vilket förenklar beräkningen av asymmetriska felberäkningar.

Läs också: