/ / Inomhusstation

Inomhusstation

En transformatorstation där apparaten är utrustadInuti substationens byggnad kallas inomhusstation. En sådan typ av transformatorstation används huvudsakligen för spänningen upp till 11000 v, men när den omgivande luften är förorenad av föroreningar som metallkroppande gaser och rök, ledande damm etc. kan spänningen höjas upp till 33000 V till 66000 v .

Inomhusstationen är uppdelad i flerafack som kontrollfack, indikerings- och mätinstrument och huvudenhet för huvudbältet, strömtransformatorn och kabelförseglingsboxen som visas i bilden nedan.

inomhus-transformatorstationer
Växelväxeln på matningen eller primärsidankommer endast att bestå av oljekretsbrytare. Högspänningsförsörjningen ges till transformatorns primära genom en brytare. Från bussen visas olika matare ut. Panelen på varje matare består av en isolatorns brytare och en brytare. Förutom isolatorn och brytaren gav panelen även mätinstrumentet.

För skydd av matare brukar, omvändkraftrelä används. För skydd av oljefylld transformator används Buchholz relä. Tillbehören till de typiska transformatorstationerna inomhus är ett lagringsbatteri, brandbekämpningsutrustning som vatten, hinkar och brandsläckare etc. Batteriet används för att använda skyddsutrustningar och växelspänningsaggregat och nödbelysning i stationer i fallet av försörjningsfel.

Inomhusstationer och transformatorstationen, somliksom högspänningscentraler består av en serie öppna och slutna kammare eller fack. Huvudutrustning för denna installation är anordnad i dessa fack. Kammarutrymmet inom vilket huvudbussens utrustning är ansluten kallas ett fack eller en kubisk cell.

Substationer av Integrity Built Type I sådan typ av transformatorstation är enheten utrustad på plats. I sådan substation är cellstrukturen konstruerad av betong eller tegel.

Substationer av den sammansatta inbyggda typen I sådan typ av transformatorer fabrik eller verkstadär byggda men monteras på plats inom ett transformatorväxelväxelrum. Facken hos sådana substationer har formen av metallskåp eller inneslutningar, vilka var och en innehåller utrustningen för en huvudanslutningscell. I sådana skåp kan en oljekretsbrytare, en lastbrytare och en eller flera spänningstransformatorer vara monterade.

Enhetstyp Fabriksfabrikat Substations och Metal Clad Switchboards Dessa är byggda i elektriska verkstäder och ärtransporteras till installationsplatsen helt förmonterad. Efter installation av transformatorstationer och växelplattor krävs endast anslutning till inkommande och utgående strömkretsar.

Inomhus--transformatorstationer-1

Allmänna syn på en enhet -Type Metall-Clad Switchboard

En allmän bild av en metallpläterad växelplatta av enhetstyp monterad av flera metallklädda skåp visas ovan.

Läs också: