/ / Statisk VAR kompensator

Statisk VAR kompensator

En statisk VAR-kompensator är en parallellkombination av kontrollerad reaktor och fast shunt kondensator som visas i figuren nedan. Tyristoromkopplarenheten i SVC styr reaktorn. Tyristorns skjutvinkel styr spänningen över induktorn och således strömmar strömmen genom induktorn. På detta sätt kan den reaktiva kraften som ritas av induktorn styras.

statisk var-kompensator-kompressor (1)
SVC kan stega mindre justering avreaktiv effekt över ett obegränsat område utan någon tidsfördröjning. Det förbättrar systemstabiliteten och systemets effektfaktor. Mest använda SVC-schemat är som följer.

  1. Tyristorstyrd reaktor (TCR)
  2. Thyristor-switchad kondensator (TSC)
  3. Självreaktor (SR)
  4. Tyristorstyrd reaktor - Fast kondensator (TCR-FC)
  5. Thyristor-switchad kondensator - Thyristor-kontrollerad reaktor (TSC-TCR)

Fördel med statisk VAR kompensator

  • Det ökade överföringskapaciteten hos överföringsledningarna.
  • Det förbättrade systemets övergående stabilitet.
  • Det styrde stadigt tillstånd och tillfälliga överspänningar.
  • Det förbättrade belastningseffektfaktorn, och därigenom minskade linjetab och förbättrad systemkapacitet.

Static VAR kompensatorn har inga roterande delar och används för överspänningsimpedans kompensation och kompensation genom att sektionalisera en lång överföringsledning.

Läs också: