/ / Start av en synkron motor

Start av en synkronmotor

En synkronmotor är en anordning som omvandlar växelströmmen till mekaniskt arbete vid synkron hastighet. De startande av Synkronmotor sker inte ensam. Det betyder att den synkrona motorn är inte självstart. Det kan startas med följande metoder som anges nedan.

start-av-synkron-motor-figur-1

  • Börja med hjälp av en extern Prime Mover
  • Börjar med hjälp av Damper Windings

Den detaljerade beskrivningen av metoderna förklaras nedan.

Motor Startar med en extern Prime Mover

I denna metod, en extern huvudmotor driver synkronmotorn och tar den tillsynkron hastighet. Synkronmaskinen synkroniseras sedan med bussstången som en synkron generator. Huvudmäklaren kopplas sedan ur. När den har fungerat parallellt, fungerar synkronmaskinen som en motor. Sålunda kan lasten anslutas till synkronmotorn.

Eftersom belastningen inte är ansluten tillsynkronmotor före synkronisering måste startmotorn övervinna synkronmotorns tröghet vid last. Därför är motorens betyg som måste startas mycket lägre än synkronmotorns betyg. Nu en dag, a Borstlöst excitationssystem är anordnad på axlarna hos den stora synkronmotorn. Dessa matare används som startmotorer.

Motor som börjar med spjälllindningar

Spjälllindningar är de mest använda metoderna för att starta en synkron motor. En spjällsvindning består av tunga kopparstänger som sätts in i slitsarna på rotorns polytor som visas i figuren nedan.

Start av synkron maskin fig 2

Dessa kopparstänger är kortslutna vid slutetringar i båda ändarna av rotorn. Sålunda bildar dessa kortslutna barer en ekorrebåglindning. När en trefasförsörjning är ansluten till statoren börjar synkronmotorn med spjällvindning. Det fungerar som en trefas induktionsmotor. Så snart motorn närmar sig synkron hastighet appliceras DC excitationen på fältlindningarna. Som ett resultat kommer motorns rotor att dra i steg med statormagnetfältet.

Läs också: