/ / Booster Transformer

Booster Transformer

Booster transformer är en som ofta användsmot slutet av en kraftledning för att höja spänningen till önskat värde. Den används för att styra spänningen hos en matare vid en punkt långt bort från huvudtransformatorn.

booster-transformator-kompressor
Den övre delen av boostertransformatorn äransluten i serie med linjen, och dess primära levereras från den sekundära regulatortransformatorn. Utgångslindningen hos regleringstransformatorn är så förbunden med boostertransformatorns primära att spänningen insprutad i ledningen VB är i fas med matningen VS.

Genom att byta kranar på regulatortransformatorn, är storleken av VB kan ändras och således matar spänningen VF kan regleras. Klassificeringen av regulatortransformatorn är endast den del av den som är huvudtransformatorn. Det ges av uttrycket.

booster-transformator-kompressor
Fördelen med ovanstående system är att reglerapparaten är oberoende av huvudtransformatorn så att ett misslyckande i det förra kommer inte att slänga det senare ur drift.

Booster transformer används i järnvägar föreliminera flödet av strömmande ström. Strömströmmen stör kommunikationssystemet och skadar också de elektroniska enheterna på tågen som passerar genom dem.

Läs också: