/ / Megger

Megger

ความหมาย: คน Megger คือ ตราสาร ใช้สำหรับ การวัด คน ต่อต้าน ของ insulation ได้ มันทำงานอยู่ ตามหลักทฤษฎี ของ เปรียบเทียบ แล้ i.e. นกองกำลังกอบกู้โลกของ insulation นี่ เมื่อเทียบกับ กับ รู้จัก ค่าของการต่อต้าน ถ้าคน ต่อต้าน ขอ insulation คือลองสูง pointer ของเคลื่อน coil deflects ตรงไปยัง แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไป และถ้ามันคือน้อยแล้วที่ pointer บ่งชี้ว่าเป็นศูนย์กต่อต้าน คน ความถูกต้อ ขอ Megger คือ สูง ที่เทียบกับอีกเครื่องดนตรี

งานก่อสร้างของ Megger

การก่อสร้างของ Megger แสดงในห้องหาทางด้านล่างนี้ ที่ Megger มีคนปัจจุบัน coil และสองคน voltage coils วี1 และวี2 ได้ ที่ voltage coil วี1 คือผ่านทางแม่เหล็กเกี่ยวข้องกังกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อย ตอนที่ pointer ของ PMMC เป็นเครื่องมือ deflects ไปทางแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปมันหมายความว่าคน voltage coil ยังคงอยู่ในที่อ่อนสนามแม่เหล็กและทำให้ประสบการณ์ที่น้อยมากแรงบิดได้

megger
คนแรงบิดประสบการณ์โดย coil เพิ่มมากขึ้นในตอนที่มันเลื่อนเรียกหน่วยที่แข็งแรงสนามแม่เหล็กได้ ที่ coil ประสบการณ์สูงสุดของแรงบิดอยู่ใต้เสาหน้าและ pointer ตั้งค่าที่เป็นศูนย์จุดจบของกองกำลังกอบกู้โลกปรับขนาดนี้

เพื่อช่วยพัฒนาคนแรงบิดที่ voltage coil วี2 คือใช้ได้ ที่ coil วี2 เป็นงั้นจัดห้องนั้นตอนที่ pointer deflects แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปจากที่จะเป็นศูนย์ coil ย้ายเข้าไปอเป็นแข็งแรงสนามแม่เหล็กได้

ใน Megger งด้วยการผสมผสานการกระทำของทั้งสองคน voltage coils วี1 และวี2 กำลังพิจารณาอยู่ ที่ coil comprises เป็นฤดูใบไม้ผลิของตัวแปรที่ยังคงฝืดอยู่ มันคือแข็งใกล้กับศูนย์จุดจบของ coil และกลายเป็นอ่อนแอมาใกล้ที่ไม่สิ้นสุดท้ายของฤดูใบไม้ผลิแล้ว

ฤดูใบไม้ผลิ compresses ว์ต่อต้านส่วนและเปิดสูงต่อต้านของฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นที่เยี่ยมมาประโยชน์ของ Megger เพราะมันเป็นเรื่องที่ใช้สำหรับเครื่องวัดระยะทาง insulation ของกองกำลังกอบกู้โลกซึ่งปกติสูงมากนะ

ที่เป็นเครื่องมือมี voltage รับเทียบข้อมูลอัตโนมัติปุ่นซึ่งใช้สำหรับการเลือกที่ voltage ระยะของที่เป็นเครื่องมือได้ ที่ voltage ช่วงควบคุมโดยการเลือกที่ varying รต่อต้านสเปนเซอร์รี้ดครับ R เชื่อมต่ออยู่ในชุดกับปัจจุบัน coil น ที่ voltage คือที่ถูกสร้างโดยการเชื่อมต่อที่ถูกผลักดันมือของกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อย

ทำงานของ Megger

การทดสอ voltage โดยปกติแล้วก็คือ 500,1000 หรือ 2500 วีซึ่งเป็นที่ถูกสร้างโดยมือถูกผลักดันกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อย เครื่องปั่นไฟค centrifugal คลัชต์วันซึ่งกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อจัดหาคนอย่างต่อเนื่องสำหรับ insulation บททดสอบ คนอย่างต่อเนื่อง voltage จะถูกใช้สำหรับการทดสอบที่ insulation มีน้อยการต่อต้าน

ที่ Megger มีสาม coils สองคนกดดัน coils และหนึ่งในปัจจุบัน coil น ความกดดัน coil rotates ย้ายบ้า coil ใน anticlockwise ทิศทางที่คนปัจจุบัน coil rotates มันตรงมาจากด้านทิศทาง

ตอนที่ไม่รู้จักการขัดขืนนั้นเกี่ยวข้องในวงจรที่ pointer ของเคลื่อน coil นจะกลายเป็นูได้ c ลบในวิชาชีววิทยา ความกดดัน coil และปัจจุบัน coil ความสมดุลที่ pointer และตั้งค่ามันในกลางบนตาชั่ง

ห้องกับการไถไปเรื่องอื่นของ pointer คือข้อตัวความกว้างคงที่ต้องกา voltage สมัครไปที่เว็บเบราว์เซอร์ภายนอกวงจรว ตอนที่ทดสอบตั้งคือสมัครอีกฝั่ง Megger และถ้าไม่มี shorting ทั่วทั้ง insulation แล้ว pointer deflects ตรงไปยังแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปนะ ซึ่งนั่นแสดงว่ากองกำลังกอบกู้โลกได้สูง insulation น สำหรับน้อยกองกำลังกอบกู้โลกที่ pointer ย้ายไปทางศูนย์ศูนย์ศูนย์

อ่านเพิ่มเติม: