/ / ฟอร์มแฟกเตอร์

ฟอร์มแฟคเตอร์

ความหมาย: อัตราส่วนของค่ารูทเฉลี่ยหมายถึงค่าสแควร์ต่อค่าเฉลี่ยของปริมาณที่สลับกัน (กระแสหรือแรงดัน) เรียกว่า ฟอร์มแฟคเตอร์ ค่าเฉลี่ยของค่าปัจจุบันทั้งหมดและแรงดันไฟฟ้าในรอบที่สมบูรณ์หนึ่งรอบเรียกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณสลับ ในทางคณิตศาสตร์มันจะแสดงเป็น

รูปแบบปัจจัย EQ1

ฉันr.m.s และอีr.m.s รากคือค่าเฉลี่ยกำลังสองของกระแสและแรงดันไฟฟ้าตามลำดับและ IAV และอีAV คือค่าเฉลี่ยของกระแสสลับและแรงดันไฟฟ้า

สำหรับกระแสไซน์ที่แปรปรวนในปัจจุบัน

รูปแบบปัจจัย EQ2

ค่าของ Form Factor คือ 1.11

มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าสูงสุดคือค่าเฉลี่ยและรูตหมายถึงค่า square (R.M.S) ของปริมาณที่สลับกัน ดังนั้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทั้งสามนี้จึงมีการใช้สองปัจจัย ได้แก่ Peak Factor และ Form Factor

Form Form สำหรับรูปคลื่นไซน์ต่าง ๆ มีดังนี้

  • สำหรับคลื่นไซน์ก็คือπ / 2√2 = 1.11072073
  • สำหรับครึ่งคลื่นแก้ไขคลื่นไซน์มันคือπ / 2 = 1.5707963
  • สำหรับคลื่นไซน์แก้ไขคลื่นเต็มรูปแบบมันเป็น is / 2√2 = 1.11072073
  • สำหรับคลื่นสี่เหลี่ยมมันเท่ากับ 1
  • สำหรับรูปคลื่นสามเหลี่ยมมันคือ 2 / √3 = 1.15470054
  • สำหรับรูปคลื่นของฟันเลื่อยจะเป็น 2 / √3 = 1.15470054
อ่านเพิ่มเติม: