/ / สมการสวิง

สมการการแกว่ง

เสถียรภาพชั่วคราวของระบบสามารถถูกกำหนดโดยความช่วยเหลือของสมการการแกว่ง ให้θเป็นตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์ในทันทีใด ๆ t changing มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างต่อเนื่องและสะดวกในการวัดด้วยแกนอ้างอิงที่แสดงในรูปด้านล่าง ตำแหน่งเชิงมุมของโรเตอร์จะได้รับจากสมการ

เฟสเซอร์แกว่งสม-1

แกว่งสม-1
ที่ไหน

θ - มุมระหว่างสนามโรเตอร์กับแกนอ้างอิง
Ws - ความเร็วซิงโครนัส
δ - การกระจัดเชิงมุม

ความแตกต่างของสมการ (1) ให้

แกว่ง eqaution-2
ความแตกต่างของสมการ (2) ให้

แกว่งสม-3
ความเร่งเชิงมุมของโรเตอร์

แกว่งสม-4
กำลังไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแสดงในแผนภาพด้านล่าง หากการทำให้หมาด ๆ ถูกละเลยแรงบิดเร่ง, Tเป็ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสเท่ากับความแตกต่างของเพลาอินพุตเชิงกลและแรงบิดเอาท์พุทแม่เหล็กไฟฟ้าเช่น

กำเนิดแกว่งสม

แกว่งสม-5-คอมเพรสเซอร์
ที่ไหน

Tเป็ - แรงบิดเร่ง
Ts - แรงบิดเพลา
Tอี - แรงบิดไฟฟ้า

โมเมนตัมเชิงมุมของโรเตอร์แสดงด้วยสมการ

แกว่งสม-6
ที่ไหน

w- ความเร็วซิงโครนัสของโรเตอร์
J - โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์
M - โมเมนตัมเชิงมุมของโรเตอร์

การคูณทั้งสองข้างของสมการ (5) โดย W เราได้รับ

แกว่ง eqaution-7
ที่ไหน

Ps - อินพุตพลังงานกล
Pอี - กำลังไฟฟ้าที่ส่งออก
Pเป็ - เร่งกำลัง

แต่,

แกว่งสม-8

แกว่งสม
แกว่ง euation-7
สมการ (7) ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเร่งพลังงานและเร่งความเร็วเชิงมุม มันเรียกว่าสมการการแกว่ง สมการสวิงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโรเตอร์ของเครื่องจักรซิงโครนัส

อ่านเพิ่มเติม: