/ / Hopkinson’ın Testi

Hopkinson’ın Testi

Hopkinson’ın Testi olarak da bilinir Rejeneratif Test, Geri dön test ve İsı koşmak Ölçek. Hopkinson Testinde, hem mekanik hem de elektriksel olarak paralel olarak bağlanmış iki özdeş şönt makinesi gerekir. Biri motor, diğeri jeneratör olarak hareket ediyor. Motora giriş besleme şebekesi tarafından verilir.

İçindekiler:

Motorun mekanik çıkışı sürücülerJeneratör ve jeneratörün elektrik çıkışı, motora giriş sağlanmasında kullanılır. Böylece, her bir makinenin çıktısı diğer makineye bir girdi görevi görür. Her iki makine de tam yükte çalışırken, besleme girişi makinelerin toplam kayıplarına eşittir. Bu nedenle, beslemeden gelen güç girişi çok küçük.


Bu Hopkinson Testinin Devre Şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Hopkinson
Tedarik verilir ve bir marş yardımı ile makine M başlar ve motor olarak çalışır. S anahtarı açık tutulur. M alan akımı, reostaz alan R'nin yardımı ile ayarlanır.Mmotorun nominal hızda çalışmasını sağlar. Makine G, jeneratör görevi görür. Jeneratör motora mekanik olarak bağlandığından, motorun nominal hızında çalışır.

J jeneratörünün uyarılması, reostaz R alanı yardımıyla ayarlanır.G, Jeneratörün armatürü üzerindeki voltajın, besleme voltajından biraz daha yüksek olması. Gerçekte, jeneratörün terminal voltajı, besleme voltajından 1 veya 2 volt daha yüksek tutulur.

Jeneratör voltajı eşit vebara besleme gerilimininkiyle aynı polarite, ana şalter S kapalı ve jeneratör baralara bağlanır. Böylece, her iki makine de şimdi tedarik boyunca paraleldir. Bu durumda, makineler paralel çalışırken, jeneratörün yüzdüğü söylenir. Bu, jeneratörün ne akım aldığını, ne de beslemeye akım verdiğini gösterir.

Şimdi bir saha reostatının yardımı ile, makinelerin uyarılmasını ayarlayarak saha reostalarının yardımı ile makinelere istenen herhangi bir yük atılabilir.

Let

 • V besleme voltajı olsun
 • benL hat akımı
 • benm motora giriş akımı
 • beng jeneratöre giriş akımı
 • benben motor armatür akımı
 • benshm motor şönt alan akımı
 • benshg jeneratör şönt alan akımı
 • R,bir Her makinenin armatür direnci
 • R,shm motor şönt alan direncidir
 • R,shg jeneratör şönt alan direncidir
 • Eg Jeneratör kaynaklı voltajdır.
 • Em motor tarafından indüklenen voltaj veya geri emf

Biliyoruz,

HOPKINSON

Alan akısı, alan akımıyla doğru orantılı olduğundan.

HOPKINSON

Dolayısıyla, jeneratörün uyarılması her zaman motordan daha büyük olacaktır.

Makinenin Verimliliğinin Hopkinson’ın Testiyle Hesaplanması

 • Beslemeden güç girişi = VIL = her iki makinenin toplam kaybı
 • Motordaki armatür bakır kaybı = I2ben R,bir
 • Motorun alan bakır kaybı = I2shm R,shm
 • Jeneratörde armatür bakır kaybı = I2ag R,bir
 • Jeneratörün alandaki bakır kaybı = = I2shg R,shg

Demir, sürtünme ve windage kayıpları gibi sabit kayıplar Pc'nin eşit olduğu varsayılır ve aşağıda yazılmıştır.

Her iki makinenin sabit kayıpları = Beslemeden çekilen güç - Her iki makinenin armatür ve şönt bakır kayıpları.

HOPKINSON
Kaçak zararlar olarak bilinen sabit kayıpların iki makine arasında eşit olarak bölündüğünü varsayalım.

Makine başına toplam başıboş kayıp = ½ PC

Jeneratörün Verimliliği

 • Çıktı = VIag
 • Jeneratör için sürekli kayıp P olarak verilirC/ 2
 • Armatür bakır kaybı = I2ag R,bir
 • Alan bakır kaybı = I2shg R,shg

Jeneratörün verimliliği aşağıda gösterilen denklemde verilmiştir.

HOPKINSON

Motorun Verimliliği

HOPKINSON

 • Motorun sabit kayıpları P olarak verilir.C/ 2
 • Armatür bakır kaybı = I2ben R,bir
 • Alan bakır kaybı = I2shm R,shm

Bu verim motorun aşağıda gösterilen denklem ile verilir

HOPKINSON

Hopkinson Testinin Avantajları

Hopkinson testini kullanmanın başlıca avantajları şunlardır: -

 • Bu yöntem çok ekonomiktir.
 • Sıcaklık artışı ve değişim koşulları, nominal yükleme koşulları altında kontrol edilebilir.
 • Her iki makine de nominal yük koşullarında çalıştığından, yolsuzluk kayıpları göz önünde bulundurulur.
 • Büyük makineler, beslemeden fazla güç tüketmeden nominal yükte test edilebilir.
 • Farklı yüklerde verimlilik belirlenebilir.

Hopkinson Testinin Dezavantajı

Bu yöntemin en büyük dezavantajı, Hopkinson’ın testini gerçekleştirmek için pratik olarak aynı iki makinenin gerekliliğidir. Bu nedenle, bu test büyük DC makineler için uygundur.

Ayrıca şunu da oku: