/ / DC Motorun Hız Kontrolü: Armatür Direnç Kontrolü ve Alan Akısı Kontrolü

DC Motorun Hız Kontrolü: Armatür Direnç Kontrolü ve Alan Akısı Kontrolü

DC motor mekanik gücü dönüştürürdc elektrik gücü. DC motorun en önemli özelliklerinden biri, hızlarının ihtiyaca göre basit yöntemler kullanarak kolayca kontrol edilebilmesidir. Bir AC motorda bu tür bir kontrol mümkün değildir.

Hız regülasyonu kavramı farklıhız kontrolünden. Hız regülasyonunda motorun hızı doğal olarak değişirken, dc motorda motorun hızı operatör tarafından veya bazı otomatik kontrol cihazıyla manuel olarak değişir. hız DC Motorun aşağıda gösterilen ilişki ile verilmiştir.

Hızın denklem (1) Besleme gerilimine V, armatür devresi direncine R bağlıdırbir ve alan akımı tarafından üretilen alan akısı ϕ.

Hız kontrol-N-DC-MOTOR-EQ-1

İçindekiler:

DC Motorun hızını kontrol etmek içingerilimde değişiklik, armatür direnci ve alan akısı dikkate alınmaktadır. Bir DC Motorun üç genel hız kontrol yöntemi vardır. Onlar aşağıdaki gibidir.

   • Armatür devresindeki direnç değişimi.
    Bu yöntem denir Armatür Direnci veya Reostatik kontrol.
   • Alan akısındaki değişim
    Bu yöntem olarak bilinir Alan Akısı Kontrolü.
   • Uygulanan voltajda değişim
    Bu yöntem olarak da bilinir Armatür Gerilim Kontrolü.

Hızı kontrol etmenin çeşitli yöntemlerinin detaylı tartışması aşağıda verilmiştir.

DC Motorun Armatür Direnç Kontrolü

Şönt Motor

Armatür direnç kontrol yönteminin bir şönt motorunun bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir. Bu yöntemde değişken bir direnç Re armatür devresine konur. Değişken dirençteki değişiklik, alan doğrudan besleme şebekesine bağlı olduğundan akıyı etkilemez.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-1
Bu hızlı akım karakteristiği şönt motorun aşağıda gösterilmiştir.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-3
Seri Motor

Şimdi DC Serisi motorun hız kontrolünün armatür direnç kontrol yöntemi ile bağlantı şemasını ele alalım.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-2
Armatür devresi direncini değiştirerek,akım ve akı hem de etkilenir. Değişken direncindeki voltaj düşüşü, uygulanan voltajı armatür için azaltır ve bunun sonucunda motorun hızı düşer.

Bu hız-akım karakteristiği Bir seri motorun aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-4
Değişken direnç değeri Re olduğundaMotor arttıkça, daha düşük bir hızda çalışır. Değişken direnç, tam armatür akımı taşıdığından, sürekli tam armatür akımını taşımak için tasarlanmalıdır.

Armatür Direnç Kontrol Yönteminin Dezavantajları

   • Harici rezistansta büyük miktarda güç harcanır Re.
   • Armatür direnci kontrolü, hızı motorun normal hızının altında tutmakla sınırlandırılmıştır ve hızın normal seviyenin üzerinde artması bu yöntemle mümkün değildir.
   • Belirli bir değişken direnç değeri için, hız azaltma sabit değildir, ancak motor yüküne göre değişir.
   • Bu hız kontrol yöntemi sadece küçük motorlar için kullanılır.

DC Motorun Alan Akısı Kontrol Yöntemi

Akı, alan akımı tarafından üretilir. Böylece bu yöntemle hız kontrolü, alan akımının kontrolü ile sağlanır.

Şönt Motor

Bir Şönt Motorunda, değişken RC aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi şönt alan sargılarına seri bağlanır. Bu direnç RC olarak bilinir Şant Alan Düzenleyicisi.

Hız kontrol-of-DC-motor incir-5
Şönt alan akımı, aşağıda gösterilen denklem ile verilir.

Hız kontrol-N-DC-MOTOR-EQ-2

Sahadaki RC bağlantısı, bağlantıyı azaltır.alan akımı ve dolayısıyla akı da azalır. Akıdaki bu azalma hızı arttırır ve böylece motor normal hızdan daha yüksek bir hızda çalışır. Bu nedenle, bu yöntem normalin üstünde motor hızını vermek veya yük nedeniyle hız düşüşünü düzeltmek için kullanılır.

Bu hız-tork eğrisi şönt motor için aşağıda gösterilmiştir.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-8
Seri Motor

Seri motorda, alan akımındaki değişiklik, herhangi bir yöntemle, yani bir yön değiştirici veya kesikli alan kontrolü ile yapılır.

Bir Yönlendirici Kullanarak

Değişken bir direnç Rd aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi seri alan sargılarına paralel olarak bağlanır.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-6
Paralel direnç bir Yönlendirici olarak adlandırılır. Ana akımın bir kısmı, R değişken bir direnç ile yönlendirilird. Böylece, bir yönlendirici işlevi azaltmaktıralan sargısından geçen akım. Alan akımındaki azalma akı miktarını azaltır ve bunun sonucunda motorun hızı artar.

Kılavuzlanmış Saha Kontrolü

Seri akım motorunda, alan akımındaki değişiklik için kullanılan ikinci yöntem, alan kontrolü tarafından kontrol edilmesidir. Bağlantı şeması aşağıda gösterilmiştir.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-7
Burada amper dönüşleri değiştirilerek değişiralan dönüş sayısı. Bu tür bir düzenleme, elektrikli bir çekiş sisteminde kullanılır. Motorun hızı, alan akısının değişmesiyle kontrol edilir. Seri motorun hız-tork karakteristiği aşağıda gösterilmiştir.

hız kontrol-ve-DC motor-şekil-9

Alan Akısı Kontrolünün Avantajları

Alan akışı kontrol yönteminin avantajları aşağıdadır.

   • Bu yöntem kolay ve kullanışlıdır.
   • Şönt alanı çok küçük olduğundan, şönt alanındaki güç kaybı da küçüktür.

Akı, genellikle bunun ötesinde arttırılamaz.demirin doygunluğundan dolayı normal değerler. Bu nedenle, akı ile hız kontrolü, alanın zayıflaması ile sınırlıdır, bu da hızda bir artış sağlar. Bu yöntem yalnızca sınırlı bir alana uygulanabilir, çünkü alan çok zayıflarsa stabilite kaybı olur.

DC Motorun Armatür Gerilim Kontrolü

Armatür voltaj kontrol yönteminde hız kontrolü, motorun armatür sargısındaki uygulanan voltajın değiştirilmesiyle sağlanır. Bu hız kontrol yöntemi olarak da bilinir Ward Leonard Yöntemi, Ward Leonard Metodu veya Armatür Gerilim Kontrolü başlığı altında detaylı olarak tartışılmıştır. Bağlantı aşağıda verilmiştir.

Ayrıca bakınız: Ward Leonard, DC motorun Hız Kontrolü Yöntemi veya Armatür Gerilim Kontrolü

Ayrıca şunu da oku: