/ / Elektrik Sürücülerinde Yük Denkleştirme

Elektrikli Tahriklerde Yük Denkleştirme

Tanım: Yük dengeleme, düzleştirme işlemidir.dalgalı yük. Dalgalanan yük, en yüksek aralık sırasında beslemeden ağır akım çeker ve ayrıca ekipmanın zarar görmesine bağlı olarak sistemde büyük bir voltaj düşmesine neden olur. Yük dengelemede, enerji hafif yükte depolanır ve bu enerji pik yük gerçekleştiğinde kullanılır. Böylece, beslemeden gelen elektrik gücü sabit kalır.

Yük dalgalanması çoğunlukla bazısürücüler. Örneğin, bir pres makinesinde, kısa bir süre için büyük bir tork gerekir. Aksi takdirde, tork sıfırdır. Diğer örneklerden bazıları bir haddehane, pistonlu pompa, planlama makineleri, elektrikli çekiç vb.

Elektrikli tahriklerde yük dalgalanması meydana gelirgeniş Elektrikli sürücülere en yüksek tork talebini sağlamak için motor yüksek derecelere sahip olmalı ve aynı zamanda motor beslemeden darbe akımı alacaktır. Darbe akımının genliği, hatta bağlı diğer yükü etkileyen bir hat voltaj dalgalanmasına neden olur.

Yük Denkleştirme Yöntemi

Yük dalgalanması sorunu aşılabilirvolan kullanılarak. Uçan tekerlek, geri dönüşü olmayan tahriklerde bir motor miline monte edilir. Değişken hızlı ve geri döndürülebilir sürücüde, sürücünün geçici süresini artıracağı için motor miline bir volan monte edilemez. Motor, motor jeneratör setinden beslenirse, motor jeneratör şaftı üzerine monte edilmiş volan ve dolayısıyla kaynak üzerindeki yükü dengeler ancak motordaki yükü eşitlemez.

Yük hafif olduğunda, volan hızlanırve arzdan çekilen fazla enerjiyi depolar. Tepe yükü sırasında, uçan tekerlek, depolanan enerjiyi, tedarik enerjisiyle birlikte yüke yavaşlatır ve verir. Bu nedenle güç sabit kalır ve yük talebi azalır.

Yük dengeleme için gerekli uçan tekerleğin atalet momenti aşağıdaki şekilde hesaplanır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi lineer motor hız tork eğrisini göz önünde bulundurun.

Yük dengeleme denklem-1
Motorun tepkisinin büyük atalet nedeniyle yavaş olduğu ve bu nedenle geçici işlem için geçerli olduğu varsayılmıştır. Denklemi (1) ayırt edin ve her iki tarafı da J (atalet momenti) ile çarpın.

Yük dengeleme denklem-2
Nerede Τm motorun mekanik zaman sabitidir. Motor hızının değişmesi için gereken zamandır (ωm0 - ωmmotor torku rated nominal değerde sabit tutulduğundar. (2) ve (3) denkleminden

Yük dengeleme-denklem-3
Periyodik bir yük torkunu, T torklu bir yüksek yük periyodundan oluşan bir döngü düşününlh ve süre ve T torkuyla bir hafif yük süresill ve süre tl

Yük dengeleme-equaiton-4
Nerede tmin T = 0 değerindeki motor torku, bu da ağır yük T anındalh uygulanır. Ağır yük süresinin sonunda motor torku T isemaksimum, sonra denklemden (6)

Yük dengeleme denklem-5
İlk motor torkunun T'ye eşit olduğu hafif yük süresi için denklemin (5) çözümümaksimum olduğu

Yük dengeleme denklem-6
nerede t = t - th

Sabit durumda çalışırken, bir devrin sonundaki motor torku bir devrin başlangıcındaki ile aynı olacaktır = tl, T = tmin. (8) denkleminde yer değiştirme vermesi

Yük dengeleme denklem-7
Denklemden (7)

Yük dengeleme denklem-7
Denklemden (4) ve (10)

Yük dengeleme-equaiton-9
Ayrıca denklemden (9)

Yük dengeleme denklem-10
Denklemden (4) ve (11)

Yük dengeleme denklem-11
Gereken volanın atalet momenti, denklem (11) ve (12) den hesaplanabilir.

Yük dengeleme denklem-12
W'nin tekerleğin ağırlığı (Kg), R ise yarıçaptır (m).

Not: Atalet momenti, dönen gövdenin açısal tıkanmasıdır. Kütlenin ürünü ve dönme ekseninden belli bir mesafedeki karedir.

Ayrıca şunu da oku: