/ / Kademe Değişim Transformatörleri

Kademe Değişen Transformatörler

Gerilim değişimi,musluklarla sağlanan transformatörün dönüş sayısı. Gerilimin yeterince yakın kontrolü için, genellikle transformatörün yüksek gerilim sargılarında musluklar bulunur. İki tip kademe değiştirici transformatör vardır

  1. Boşta çalışan kademe değiştirici transformatör
  2. Yük altında kademe değiştirici trafo

Boşta çalışan kademe değiştirici trafo

Bu yöntemde trafo bağlantısı kesildikademe ayarı değiştirildiğinde ana şebekeden. Kademe ayarı genellikle manuel olarak yapılır. Boşaltma musluğu değiştirme transformatörü aşağıdaki şekilde gösterilmiştir

yüksüz dokunma değişen-transformatör
Yüke bağlı kademe değiştirici trafo

Arzın kesilmemesi için,yük kademe değiştirici transformatörüne dava açıldı. Böyle bir transformatör, yük transformatörü altında kademe değiştirici olarak bilinir. Vurma sırasında iki temel koşul yerine getirilmelidir.

  • Yük devresi ark oluşumunu önlemek ve kontakların hasar görmesini önlemek için kesilmemelidir.
  • Musluğu ayarlarken sargıların hiçbir parçası kısa devre yaptırılmamalıdır.

Yük-kademe değişen-transformatör
Bir merkez kullanılarak kademe değiştirilirReaktör R yukarıdaki şekilde gösterilmektedir. Burada S, saptırıcı anahtardır ve 1, 2, 3, seçici anahtardır. Transformatör 1 ve S anahtarları kapalıyken çalışıyor. 2 düğmesine dokunmak için, S anahtarı açılır ve 2 kapalıdır. Anahtar 1 daha sonra açılır ve kademe değişikliğini tamamlamak için S kapatılır. Saptırıcı anahtarın yük üzerinde çalıştığı ve kademe değişiminde seçici anahtarlarda akımın akmadığı not edilmelidir. Musluğu değiştirirken reaktansın sadece yarısını sınırlayan

Saptırıcı anahtarınyükte çalışır ve kademe değiştirme sırasında seçici anahtarlarda hiçbir akım akışı olmaz. Musluk değişimi sırasında akımı sınırlayan reaktansın sadece yarısı devreye bağlanır.

Ayrıca şunu da oku: