/ / Trafo Verimliliği

Trafo Verimliliği

Bu verim trafo oranı olarak tanımlanırgiriş gücüne faydalı güç çıkışı. Giriş ve çıkış gücü aynı birimde ölçülür. Birimi Watt (W) veya KW cinsindendir. Trafo verimliliği Ƞ ile gösterilir.

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ1
Nerede,

  • V2 - İkincil terminal gerilimi
  • ben2 - Tam yük sekonder akım
  • cosj2 - yükün güç faktörü
  • Pben - Demir kayıpları = histerezis kayıpları + girdap akım kayıpları
  • Pc - Tam yük bakır kaybı = I22Res

Şunu düşünün, x tam yükün kesridir. Transformatörün x ile ilgili verimliliği;

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ2'ye
Bakır kayıpları yükün oranına göre değişir.

Transformatörün Maksimum Verimlilik Durumu

Transformatörün yük ve güç faktörü ile birlikte verimi verilen ilişki ile ifade edilir.

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ3
Terminal geriliminin değeri V2 yaklaşık olarak sabittir. Bu nedenle, belirli bir güç faktörü için, Trafo verimliliği, I yük akımına bağlıdır.2. Yukarıda gösterilen denklemde (1) pay sabittir ve eğer I değişkenine göre payda varsa trafo verimi maksimum olacaktır.2 sıfıra eşittir.

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ4
yani, Bakır kayıpları = Demir kayıpları

Böylece, transformatör bakır kaybı demir kaybına eşit olduğunda maksimum verim verecektir.

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ5

Denklemden (2) I çıkış akımının değeri2 trafo verimliliğinin maksimum olacağı

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ6

X, tam yükün kesiti ise, trafo veriminin maksimum olduğu KVA

Ardından, bakır kayıpları = x2Pc (nerede Pc tam yük bakır kayıplarıdır)

Demir kayıpları = Pben

Maksimum verimlilik için x2 Pc = Pben

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ7

Bu nedenle, maksimum verime karşılık gelen KVA Çıkışı

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ8

Yukarıdaki denklemden (3), x değerini, (4) denklemine koyarak

TRAFO-VERİMLİLİK-EQ9
Yukarıdaki denklem (5), bir trafonun maksimum verim koşullandır.

Ayrıca şunu da oku: