/ / Transformatörün EMF Denklemi

Transformatörün EMF Denklemi

Bir transformatörün birincil sargısına sinüzoidal bir voltaj uygulandığında, alternatif akı ϕm trafonun demir çekirdeğinde kurulur. Bu sinüzoidal akı, hem birincil hem de ikincil sargılarla bağlantılıdır. Akının işlevi bir sinüs fonksiyonudur. Zamana göre akının değişim oranı matematiksel olarak türetilir.

Türetilmesi EMF Denklemi Transformatörün aşağıda gösterilmiştir. let

  • φm Weber'deki akı değerinin maksimum olması
  • f Hz cinsinden besleme frekansı olsun
  • N-1 primer sargıdaki sarım sayısı
  • N-2 ikincil sargıdaki sarım sayısı

Weber içinde dönüş başına akış

EMF-eş-of-the transformatör Şekil
Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi akının + ϕ arasında değiştiğim - - ϕm yarım saniyede 1 / 2f.

Faraday’nin Kanunu’na göre

E edelim1 primer sargıda indüklenen emf;

EMF-eş-1

Ψ = N1φ

EMF-eş-2

Çünkü AC AC beslemesinden dolayı ϕ = ϕm Sinwt

EMF-eş-3

Böylece indüklenen emk, akı 90 derece döndürür.

Emf'in maksimum valfi

EMF-eş-4

Ancak w = 2πf

EMF-eş-5

Kök ortalama kare RMS değeri

EMF-eş-6

E değerini koymak1max denkleminde (6) elde ettik

EMF-eş-7

(7) denklemine π = 3.14 değerini koyarak E değerini alacağız.1 gibi

EMF-eş-8

benzer şekilde

EMF-eş-9

Şimdi denklem (8) ve (9) denklemlerini alıyoruz

EMF-eş-10

Yukarıdaki denkleme, K'nin dönüşüm oranı olarak bilindiği dönüş oranı olarak adlandırılır.

Denklem (8) ve (9), ilişki kullanılarak aşağıda gösterildiği gibi yazılabilir.

(ϕm = Bm x Aben) burada birben demir alanı ve Bm Akı yoğunluğunun maksimum değeridir.

EMF-eş-11

Sinüzoidal bir dalga için

EMF-eş-12

Ayrıca şunu da oku: